Μάρτυρες του Ιεχωβά : Γιατί δεν κρατάνε όπλο στο Στρατό ή ως διορισμένοι σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ;

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα να διαδίδουν δημοσίως την πίστη τους. Με την ίδια λογική έχουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι το ίδιο δικαίωμα, της γνώμης και της ελεύθερης έκφρασης των πεποιθήσεών μας με κάθε σεβασμό προς την αντίθετη άποψη.

Στο περιοδικό τους με τίτλο : «Η ΣΚΟΠΙΑ» (Η ΣΚΟΠΙΑ (ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2017) με το άρθρο : «Θα ήταν κατάλληλο να έχει ένας Χριστιανός πυροβόλο όπλο, όπως πιστόλι ή τουφέκι, για προστασία από άλλους ανθρώπους;»

Υποστηρίζουν ό,τι οι Χριστιανοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούν για κανέναν λόγο αυτοάμυνας ή προστασίας, οποιοδήποτε 
Αρχικά, γράφουν ό,τι ο καθένας έχει το δικαίωμα της επιλογής, μετά γράφουν ό,τι αν κάποιος Μάρτυρας του Ιεχωβά που κατέχει πυροβόλο όπλο, στις παραπάνω περιπτώσεις,  τότε δεν του επιτρέπουν κανένα προνόμιο μέσα στην οργάνωσή τους, θα θεωρείται ως "ανώριμος", δηλαδή, ως κάποιος "κατώτερης πνευματικής ωριμότητας" που δεν είναι τόσο αξιόλογος και τόσο πιστός αδελφός Μάρτυρας του Ιεχωβά, όπως οι άλλοι οι οποίοι δεν φέρουν πυροβόλο όπλο. 

Το ερώτημα είναι : Εφόσον είναι αμαρτία η αυτοάμυνα με πυροβόλο όπλο, γιατί δέχονται την προστασία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος που διασφαλίζουν τα σύνορα και την Εθνική κυριαρχία της χώρας;

Ένα άλλο ερώτημα είναι : Γιατί δέχονται την προστασία της Ελληνικής Αστυνομίας;  Άλλωστε, δέχονται ως μέλη και βαπτίζουν, εάν αυτοί δεχτούν, Αστυνομικούς και Στρατιωτικούς. Αυτοί τότε υποχρεώνονται να παραδώσουν τα πυροβόλα όπλα τους;

Μήπως μπορούν να μας εξηγήσουν οι αγαπητοί Μάρτυρες του Ιεχωβά, για ποιο λόγο απαγορεύονται  ΜΟΝΟ τα πυροβόλα όπλα;

Σε επιθέσεις τις τελευταίες μέρες, είδαμε στα κανάλια της Τηλεοράσεως, πολλούς θανάτους με χρήση μαχαιριών, ή αυτοκινήτων που χτυπούν πολλούς ανθρώπους, αυτά δεν είναι όπλα; 


Γιατί οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν απαγορεύουν και όλα τα υπόλοιπα όπλα, αλλά απαγορεύουν ΜΟΝΟ τα πυροβόλα όπλα;

Τα πυροβόλα όπλα είναι πρόσφατη εφεύρεση του ανθρώπου.

(Το πυροβόλο είναι ένα φορητό όπλο με κάννη που εκτοξεύει ένα ή περισσότερα βλήματα, συνήθως από την δράση μιας εκρηκτικής δύναμης. Τα πρώτα πυροβόλα εμφανίστηκαν τον 13ο αιώνα, στη Κίνα, όταν η ατομική-φορητή λόγχη φωτιάς συνδυάστηκε με βλήματα. Η τεχνολογία αυτή εξαπλώθηκε σταδιακά στην υπόλοιπη Ανατολική Ασία, τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια στην Ευρώπη).Ο Ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είχε διάλογο με Στρατιωτικούς και  ουδέποτε τους είπε να πετάξουν τα όπλα τους. Αν ήταν τόσο κολάσιμο να υπάρχουν στρατιώτες τότε δεν έλεγε κάτι ο Χριστός για να τους αποτρέψει από την κόλαση; 
Ο Κύριος όχι μόνο δεν τους είπε τίποτε για τα όπλα τους, αλλά αντιθέτως τους έδωσε συμβουλές για να ασκήσουν καλύτερα την υπηρεσία τους.


«Ηρώτων δε αυτόν και στρατιωτικοί, λέγοντες· Και ημείς τι θέλομεν κάμει; Και είπε προς αυτούς· Μη βιάσητε μηδένα μηδέ συκοφαντήσητε, και αρκείσθε εις τα σιτηρέσιά σας».

(Λουκάς 3:14).

Αξιωματικός του Στρατού είχε συνομιλία με Άγγελο Κυρίου και ήταν συνεχώς αφιερωμένος στην προσευχή και την δέηση προς Τον Κύριο. Έλαβε οράματα δια Αγίου Πνεύματος. Ουδέποτε άφησε την υπηρεσία του ως Αξιωματικός του Στρατού. Ο Άγγελος δεν θα έπρεπε να του πει να εγκαταλείψει την ιδιότητα του Στρατιωτικού;

«Ήτο δε τις άνθρωπος εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγομένου Ιταλικού,ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν μετά παντός του οίκου αυτού, όστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις τον λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός·ούτος είδε φανερά δι' οράματος περί την εννάτην ώραν της ημέρας άγγελον του Θεού, ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν· Κορνήλιε».

(Πράξεις 10:1-3).

Ο Αξιωματικός Κορνήλιος έστειλε έναν ευσεβή Στρατιώτη του στον Άγιο Πέτρο εις την Ιόππην. Αν ήταν κολάσιμο να είναι κάποιος Στρατιώτης, θα δέχονταν ο Άγγελος Του Κυρίου και ο Άγιος Πέτρος να συνεργαστούν με κάποιους φονιάδες ενόχους αίματος όπως πιστεύουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ό,τι είναι όποιος σκοτώνει στον πόλεμο για την απελευθέρωση της Πατρίδος;

«Καθώς δε ανεχώρησεν ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιον, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτην ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίον αυτού,και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιόππην».

(Πράξεις 10:7-8).

Μήπως ο Αστυνομικός δεσμοφύλακας, που σώθηκε αυτός και όλη του η οικογένεια, δεν έφερε όπλο; Ο Άγιοι Απόστολοι τι του είπαν; Πέταξε το όπλο και φύγε από την υπηρεσία; Όχι.! Δεν του είπαν κάτι τέτοιο.!

Αντιθέτως του είπαν :

Πίστεψε Στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου.!

Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ιδών ανεωγμένας τας θύρας της φυλακής, έσυρε μάχαιραν και έμελλε να θανατώση εαυτόν, νομίζων ότι έφυγον οι δέσμιοι.Πλην ο Παύλος έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Μη πράξης μηδέν κακόν εις σεαυτόν· διότι πάντες είμεθα εδώ.Ζητήσας δε φώτα εισεπήδησε, και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα,και εκβαλών αυτούς έξω, είπε· Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ;Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, συ και ο οίκός σου.Και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντας τους εν τη οικία αυτού.Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυκτός, έλουσε τας πληγάς αυτών και εβαπτίσθη ευθύς αυτός και πάντες οι αυτού,και αναβιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν, και ευφράνθη πανοικί πιστεύσας εις το Θεόν.

(Πράξεις 16:27-34).


Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά γράφουν σε έντυπο τους τα εξής :

Περιοδικό «ΞΥΠΝΑ» Ιούνιος 2008 σελ. 11.
Πότε Δικαιολογείται η Αυτοάμυνα;

Από την άλλη μεριά, τι πρέπει να κάνει ένα άτομο αν η ζωή του απειλείται από κάποιον που του επιτίθεται; Ένας νόμος τον οποίο έδωσε ο Θεός στον αρχαίο Ισραήλ ρίχνει φως σε αυτό το σημείο. Αν ο κλέφτης πιανόταν στη διάρκεια της μέρας και θανατωνόταν, εκείνος που του είχε επιτεθεί θα κατηγορούνταν για φόνο. Αυτό συνέβαινε προφανώς επειδή η κλοπή δεν επέσυρε θανατική ποινή, και ο κλέφτης θα μπορούσε να αναγνωριστεί και να φερθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. 

Εντούτοις, αν ο εισβολέας υφίστατο θανάσιμο χτύπημα τη νύχτα, τότε ο οικοδεσπότης θα μπορούσε να απαλλαχτεί από την κατηγορία επειδή θα ήταν δύσκολο να δει τι έκανε ο εισβολέας και να εξακριβώσει τις προθέσεις του. 

Ο οικοδεσπότης μπορούσε να συμπεράνει λογικά ότι η οικογένειά του απειλούνταν να πάθει κακό και ως εκ τούτου να αναλάβει δράση για να την υπερασπιστεί.—Έξοδος 22:2, 3.

Έτσι λοιπόν, η Γραφή δείχνει ότι ένα άτομο μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή την οικογένειά του σε περίπτωση σωματικής επίθεσης. 

Μπορεί να αποκρούσει τα χτυπήματα, να ακινητοποιήσει τον επιτιθέμενο ή ακόμη και να του καταφέρει χτύπημα για να τον ζαλίσει ή να τον αδρανοποιήσει. Σκοπός του πρέπει να είναι να εξουδετερώσει την εισβολή ή να τερματίσει την επίθεση.

Αν έχουν έτσι τα πράγματα, στην περίπτωση που ο επιτιθέμενος τραυματιζόταν σοβαρά ή σκοτωνόταν σε μια τέτοια κατάσταση, ο θάνατός του θα ήταν τυχαίος και όχι εκούσιος.

Η Καλύτερη Προστασία

Σαφώς, υπάρχουν καταστάσεις υπό τις οποίες δικαιολογείται η αυτοάμυνα μέσα σε λογικά πλαίσια. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους αγαπημένους τους από επιθέσεις και θανάσιμες βλάβες. Όταν η διαφυγή δεν είναι εφικτή, δεν υπάρχει καμία Γραφική εντολή που να μας απαγορεύει να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας μέσα σε λογικά πλαίσια. 

Προσπαθώντας να βγάλουμε κάποιο λογικό συμπέρασμα έρχονται στο μυαλό μας τα ίδια ερωτηματικά.

Για ποιο λόγο οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν δέχονται, αποκλειστικά και μόνο τα πυροβόλα όπλα, και όχι όλα τα υπόλοιπα όπλα; 

Για ποιο λόγο οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δέχονται τις υπηρεσίες και την προστασία από τα Σώματα Ασφαλείας της Ελλάδος, τον Ελληνικό Στρατό και την Ελληνική Αστυνομία;

Για ποιο λόγο επιτρέπεται για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά η υπεράσπιση του δικού τους σπιτιού, της οικογένειάς τους και των δικών τους προσώπων, με χρήση άλλων όπλων εκτός των πυροβόλων και δικαιώνεται ως μη αμαρτία ο φόνος εφόσον αυτός γίνει για την άμυνα και την υπεράσπιση αποκλειστικά του δικού τους σπιτιού και της δικής τους οικογένειας;

Μήπως η Ελλάδα δεν είναι το σπίτι μας;

Μήπως η Ελλάδα δεν είναι η οικογένειά μας;

Τα αδέλφια μας;

Οι πρόγονοί μας;

Μήπως αν δεχτεί επίθεση η Ελλάδα δεν θα δεχτεί επίθεση και το δικό μας σπίτι;

Οι μανάδες μας, οι αδελφές μας, οι κόρες μας, και οι γυναίκες μας;

Γιατί λοιπόν για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι νόμιμη και αποδεκτή η αυτοάμυνα ΜΟΝΟ για το δικό τους σπίτι, και ΜΟΝΟ για την δική τους οικογένεια;

Επίσης, ποια η διαφορά όταν σε νόμιμη αυτοάμυνα σκοτώσεις έναν βιαστή, ή πολεμήσεις για την Πατρίδα, στο μέτωπο της αμυντικής μάχης τους πολλούς βιαστές;

Γιατί οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δέχονται ως μη αμαρτία το να σκοτώσουν κάποιον εχθρό που προσπαθεί να βλάψει το σπίτι τους (αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή) και απορρίπτουν ως φοβερή αμαρτία το να σκοτώσεις αμυνόμενος για την Πατρίδα σου σε έναν αμυντικό πόλεμο;

Η Ελλάδα πάντα έκανε πόλεμο σε κατάσταση άμυνας. 

Γιατί λοιπόν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν δέχονται την αυτοάμυνα της Ελλάδος, αλλά δέονται ως επιβεβλημένη την αυτοάμυνα του δικού τους  σπιτιού, και των δικών τους αγαπημένων προσώπων;


Αυτές τις λίγες σκέψεις θέλαμε να εκφράσουμε μέσα από το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης ως πολίτες μιας Δημοκρατικής Χώρας.

Πιστεύουμε στην κρίση των αναγνωστών μας και τους αφήνουμε να βγάλουν τα προσωπικά τους συμπεράσματα, με κάθε σεβασμό στην αντίθετη άποψη.


Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου Πατήρ Κωνσταντίνος Καντάνης, κήρυγμα στον κατανυκτικό εσπερινό εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγρινίου, την Κυριακή 26-03-2017. Θέμα : «Κεφαλή ο Χριστός με σώμα την Ορθόδοξη Εκκλησία Του» - (Δείτε το video)

Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου Πατήρ Κωνσταντίνος Καντάνης, κήρυγμα στον κατανυκτικό Εσπερινό εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγρινίου, την Κυριακή 26-03-2017. 
Θέμα : «Κεφαλή ο Χριστός με σώμα την Ορθόδοξη Εκκλησία Του» 
(Δείτε το video)

Κήρυγμα Αρχιμ. π. Λαυρέντιου Καρανάσιου - Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Αγρινίου 24-03-2017 (video)

Κήρυγμα Αρχιμ. π. Λαυρέντιου Καρανάσιου   
Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Αγρινίου 24-03-2017 
(video)

Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΚΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - (video)

Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΚΑΣ
ΜΙΛΑΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

(video)

To πραγματικό τέλος του Αθανάσιου Διάκου - (Ελληνική Ιστορία - 1821) - Η αλήθεια για το μαρτύριο στα χέρια των Τούρκων.

Όσοι δεν γνωρίζετε το ιστορικό του θανάτου του ήρωα Αθανάσιου Διάκου, που μαρτύρησε από αυτή την βρωμόφαρα που λέγονται Τούρκοι διαβάστε το. 

Ρωσία: Εκτός νόμου οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - (Ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης Ρωσίας, οριστική απόφαση στις 05/04/2017)

Η θρησκευτική οργάνωση συμπεριελήφθη στον κατάλογο των κοινωνικών και θρησκευτικών οργανώσεων, η δραστηριότητα των οποίων απαγορεύεται «επειδή ασκούν εξτρεμιστική δραστηριότητα»

Στην Ρωσία απαγορεύθηκε η λειτουργία της «θρησκευτικής οργάνωσης» των Μαρτύρων του Ιεχωβά εξαιτίας της «εξτρεμιστικής» της δραστηριότητας όπως γράφει στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Vedomosti, επικαλούμενη σχετική ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η θρησκευτική οργάνωση «Διαχειριστικό Κέντρο των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ρωσία» συμπεριελήφθη στον κατάλογο των κοινωνικών και θρησκευτικών οργανώσεων, η δραστηριότητα των οποίων απαγορεύεται «επειδή ασκούν εξτρεμιστική δραστηριότητα».

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση επί της απαγορεύσης όπως αναφέρει η εφημερίδα στις 5 Απριλίου. 

Υπό την διεύθυνση του «Διαχειριστικού Κέντρου των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ρωσία» βρίσκονται τα παραρτήματα των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ρωσία.

Στην ιστοσελίδα τους, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στη Ρωσία αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει καμία μηνυτήρια αναφορά που να έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.Δείτε την Ελληνική Ταινία : «Η Έξοδος του Μεσολογγίου - Οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες»

Δείτε την Ελληνική Ταινία : 
«Η Έξοδος του Μεσολογγίου - Οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες»
(video)

Δείτε την Ελληνική Ταινία : «Το αθάνατο Ζάλογγο - Οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες»

Δείτε την Ελληνική Ταινία : 
«Το αθάνατο Ζάλογγο - Οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες»
(video)

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 24-03-2017 - Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - (video)

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 
24-03-2017 - Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 
(video)

Άγιος Πορφύριος: Αυτό είναι το μυστικό για να σου δίνει ο Θεός αυτό που επιθυμείς


Ο Άγιος Πορφύριος, όταν τον ρωτούσαν κάποιοι για τις επιθυμίες τους, έλεγε μεταξύ των άλλων:

Μας δίδεται ό,τι επιθυμούμε, όταν δεν το ζητάμε· μας δίδεται όταν δεν το σκεφτόμαστε αλλά ζητάμε μόνο την Βασιλεία Του. 

Να πως τα διατυπώνει ακριβώς: «Να ζητάμε στην προσευχή μόνο τη σωτηρία της ψυχής μας. 

Δεν είπε ο Κύριος: «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού…και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν»; 
(Ματθ. 6, 33· Λουκ. 12, 31).

Εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός μπορεί να μας δώσει ό,τι επιθυμούμε. 
Και κοιτάξτε το μυστικό. 

Το μυστικό είναι να μην το έχετε στο νου σας καθόλου να ζητήσετε το συγκεκριμένο πράγμα. 

Το μυστικό είναι να ζητάτε την ένωσή σας με τον Χριστό ανιδιοτελώς, χωρίς να λέτε, «δώσ' μου τούτο, εκείνο…». 
Είναι αρκετό να λέμε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».

Δεν χρειάζεται ο Θεός ενημέρωση από μας για τις διάφορες ανάγκες μας. Εκείνος τα γνωρίζει όλα ασυγκρίτως καλύτερα από μας και μας παρέχει την αγάπη Του. 

Το θέμα είναι ν” ανταποκριθούμε σ” αυτή την αγάπη με την προσευχή και την τήρηση των εντολών Του.

Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού· αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. 

Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. 
Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα.


Πηγή: «ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ» του ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ. Εκδ.: Ι.Μ. Χρυσοπηγής, Χανιά.

Δείτε την Ελληνική Ταινία : «Η Λασκαρίνα "Μπουμπουλίνα" Πινότση - Ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»

Η Λασκαρίνα "Μπουμπουλίνα" Πινότση   
Ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Ελληνική Ταινία

Αν κάνουμε έρωτα 5 λεπτά πριν τον γάμο είναι αμαρτία, ενώ αν κάνουμε έρωτα 5 λεπτά αργότερα είμαστε εντάξει;

Ακριβώς αυτή είναι η φύσις και η δύναμις και η αξία των Μυστηρίων. Να μεταβάλλουν πράγματα, να αλλοιώνουν καταστάσεις, να μεταμορφώνουν γεγονότα, να καθιστούν το αμαρτωλόν άγιον, το απηγορευμένον ευλογημένον, να υψώνουν το γεώδες εις τον ουρανόν.

Πάσχα στο Αγρίνιο - (Δείτε το video)

Πάσχα στο Αγρίνιο 
(Δείτε το video)

Σε ποιον να πω τον πόνο μου ;

«Δεν πρέπει, χωρίς ανάγκη να ανοίγεις στον άλλον την καρδιά σου. Μέσα σε χιλιάδες ίσως βρεις μόνο ένα, που θα μπορέσει να κρατήσει το μυστικό σου.

Όταν εμείς οι ίδιοι δεν το κρατάμε μέσα μας, πώς μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα το κρατήσουν οι άλλοι;».

Γερβάσιος Ραπτόπουλος: Ο Αρχιμανδρίτης «Άγιος» των φυλακισμένων που εξαγοράζει ποινές και προτάθηκε για Νόμπελ - VIDEO και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γερβάσιος Ραπτόπουλος: Ο Αρχιμανδρίτης «Άγιος» των φυλακισμένων που εξαγοράζει ποινές και προτάθηκε για Νόμπελ

Μόνο αυτό έχει αξία στη ζωή, όλα τα άλλα είναι μάταια.

Γέροντας Ευθύμιος: Ο διάδοχος του γέροντα Παϊσίου

Υπόμνημα για την απαγόρευση της λειτουργίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη χώρα κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας στο Ανώτατο Δικαστήριο. (video)

Ρωσία: Να αναγνωριστούν ως «εξτρεμιστική οργάνωση» 
οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Η Ρωσία ζητά να αναγνωριστούν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ως «εξτρεμιστική οργάνωση»

Υπόμνημα για την απαγόρευση της λειτουργίας  των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη χώρα κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι αρχές μάλιστα ζητούν να αναγνωριστεί η θρησκευτική αίρεση ως «εξτρεμιστική οργάνωση».